Zespoły powołane przez Konwent Marszałków Województw RP

 1. Zespół ds. Turystyki (Stanowisko  Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 22 czerwca 2016 r., Podzamcze k. Ogrodzieńca)
 2. Zespół roboczy ds. wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020(Stanowisko  Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 21 lutego 2017 r., stanowisko przyjęte obiegowo - woj. małopolskie)
 3. Zespół ds. mobilności rowerowej działającego w ramach Konwentu Marszałków (Stanowisko  Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 14 grudnia 2017 r., Spała, woj. łódzkie)
 4. Zespół  ds. transportu publicznego (Stanowisko  Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 14 grudnia 2017 r., Spała, woj. łódzkie).
 5. Zespół roboczy w sprawie bezpieczeństwa publicznegoprzy Konwencie Marszałków (Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 21.01.2011 r., Warszawa).
 6. Międzywojewódzki zespół roboczy woj. ochrony zdrowia przy Konwencie Marszałków (Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 24.01.2011 r., Warszawa)
 7. Zespół zadaniowy woj. projektów szerokopasmowych współfinansowanych ze środków UE ( tzw. Zespół Zadaniowy)
 8. Zespół ds. Samorządowych Ośrodków Onkologicznych (Stanowisko  Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 05 marca 2015  r., Poznań)
 9. Zespół Ekspercki ds. Społeczeństwa Informacyjnego ZWRP przy Konwencie Marszałków Województw RP (Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 28.10.2011, Olsztyn). Zespół ten jest jednocześnie zespołem eksperckim ZWRP.
 10. Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej (Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 28.10.2011, Olsztyn) -  Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji. Zespół ten jest jednocześnie zespołem eksperckim ZWRP.
 11. Zespół Ekspercki ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej (Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 30.10.2017, Łódź). Zespół ten jest jednocześnie zespołem eksperckim ZWRP.
 12. Zespół Ekspercki ds. Ochrony Środowiska ZWRP (Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 22 kwietnia 2015 r., Poznań). Zespół ten jest jednocześnie zespołem eksperckim ZWRP.

Podstawa prawna powoływania zespołów i innych gremiów przez Konwent Marszałków województw RP: § 2 pkt. 2 Regulamin Konwentu Marszałków Województw RP: "Opracowywanie i podejmowanie stanowisk w bieżących sprawach istotnych dla funkcjonowania samorządów regionalnych

Czytany 1998 razy