Sukces ZWRP. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych także dla województw

Dzięki intensywnym działaniom Związku Województw RP samorządy województw będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

construction site 1646662 1920d
fot. Pixaby

To źródło finansowania inwestycji samorządowych jest w obecnej sytuacji epidemiologicznej istotne dla utrzymania tempa rozwoju kraju. Dlatego przedstawiciele ZWRP na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego aktywnie zabiegali włączenie samorządów województw do katalogu beneficjentów Funduszu.

Na skutek tej interwencji w uchwale nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 24 lipca 2020 r. poz. 662) pojawił się zapis, zgodnie z którym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się m.in. na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, które wynosi 6 000 000 tys. zł i jest zwiększane o niewykorzystane środki kierowane do gmin, miast na prawach powiatów oraz powiatów.

Początkowo środki z Funduszu miały być kierowane jedynie do gmin, powiatów oraz miast na prawach powiatów. Dziś już wiadomo, że będą z nich mogły skorzystać także samorządowe regiony.

Dlatego Olgierd Geblewicz, Prezes Zarządu ZWRP, marszałek województwa zachodniopomorskiego, dziękuje marszałkom reprezentującym Związek w pracach KWRIST a także całej stronie samorządowej Komisji za aktywną pracę na rzecz wspólnot samorządowych.

W załączeniu podziękowania Prezesa.

 

Czytany 43 razy