Środki na inwestycje lokalne powinny trafić także do samorządów województw

Jednym z ważniejszych tematów posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 22 lipca br. był projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego zakładający 12 mld zł do wydatkowania.

1460644416

Zdjęcie: https://www.gov.pl

Strona samorządowa Komisji, dziękując za ten ważny, z punktu widzenia utrzymania tempa rozwoju kraju, zastrzyk środków przeznaczonych na inwestycje, zgłosiła do projektu uchwały rządu uwagi.

Jedną z nich jest pominięcie w projekcie wsparcia dla inwestycji samorządowych szczebla wojewódzkiego. Tymczasem one także, podobnie jak gminy i powiaty, ucierpiały finansowo w czasie pandemii.

Dochody województw, w szczególności udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, wystarczają głównie na finansowanie bieżących zadań ustawowych oraz statutowych i są podstawą wyliczenia nadwyżki operacyjnej, tj. różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, co bezpośrednio przekłada się na możliwości realizacji inwestycji. Im wyższa nadwyżka, tym więcej środków może zostać przeznaczone na infrastrukturę. Spadek dochodów z tych źródeł spowodowany epidemią COVID-19 powoduje, że potencjał inwestycyjny samorządów wojewódzkich zmniejsza się ze szkodą dla mieszkańców polskich regionów.

Na potrzebę włączenia samorządów wojewódzkich w możliwość korzystania ze wsparcia podczas posiedzenia Komisji wskazywał Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Opinia strony samorządowej w załączeniu.

Czytany 54 razy