Fundusz Inwestycji Samorządowych. ZWRP chce brać udział w konsultacjach

Związek Województw RP zwrócił się do Jadwigi Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju z prośbą o włączenie do prac nad założeniami do Funduszu Inwestycji Samorządowych.

graph 3033203 1280 d

Kwestię tą przedstawiciele Związku Województw RP ponosili już na ostatnim posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 1 lipca 2020 r. w trybie zdalnym. Teraz ZWRP wystosowało pismo do Pani Premier.
- Samorządy terytorialne ponoszą wysokie koszty ekonomiczne i społeczne, związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19. Na gminach, powiatach i województwach spoczywają wydatki inwestycyjne, mimo jednoczesnego spadku dochodów wpływających do budżetów samorządów. (…) Województwom samorządowym zależy na rozwoju regionów, dlatego także i one, w ocenie ZWRP, powinny otrzymać możliwość korzystania z mechanizmów pomocowych przewidywanych w Funduszu – czytamy w piśmie ZWRP.

(sc)

Czytany 152 razy