O przyszłości telemedycyny

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad realizacją projektu telemedycznego finansowanego z funduszy norweskich. Będzie się on koncentrował na wypracowaniu siedmiu modeli telemedycznych m.in. w kardiologii, geriatrii, czy psychiatrii.

stethoscope 1584223 1920d
fot. Bruno /Germany / Pixabay

Te modele będą powstawały w oparciu o złożoną wiedzę ekspercką. Kolejnym krokiem będzie pilotaż składający się z 15-16 projektów. Podmioty zainteresowane udziałem – szpitale czy instytuty - będą mogły wziąć udział w otwartym konkursie i dzięki temu przystąpić do pilotażu.
Poinformowała o tym Anna Potrzebowska, Naczelnik wydziału e-Usług Departament e-Zdrowia Ministerstwo Zdrowia podczas roboczego, zorganizowanego w trybie zdalnym, posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 15 maja br. Spotkanie, na prośbę dużych miast oraz samorządów województw poświęcone było teleopiece i telemedycynie. Te dziedziny mają ze względu na sytuację epidemiologiczną szasnę na rozwój. Ale nie tylko. Także starzejące się społeczeństwo oraz braki kadrowe w zawodach medycznych skłaniają do rozwoju e-zdrowia.
Anna Potrzebowska zapewniła o poparciu rządu dla usług telemedycznych. W jej ocenie rozwiązania telemedyczne będą się rozwijały także po ustaniu epidemii. Dotyczy to także teleopieki. Jest to szczególnie istotne, ze względu na to, że część lekarzy wyjeżdża za granicę.
Podczas posiedzenia rozmawiano również na temat możliwości czuwania nad tym, aby projekty z zakresu telemedycyny prowadzone na szczeblu centralnym i regionalnym nie dublowały się. Anna Potrzebowska wyjaśniła, że czuwa nad tym Komitet Sterujący ds. Koordynacji Interwencji EFSI w Sektorze Zdrowia, w którego skład wchodzą przedstawiciele samorządów, a w szczególności samorządów wojewódzkich.
Dariusz Białek reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zwracał uwagę na konieczność pojawienia się usług z zakresu telemedycyny na liście dofinansowanej przez NFZ. To w jego ocenie ułatwi podejmowanie ryzyk projektowych z zakresu szeroko pojętej telemedycyny.
Krzysztof Mączewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wspomniał o tym, że część województw podejmuje prace nad platformami regionalnymi. Tak jest np. na Mazowszu, gdzie trwają prace nad Mazowieckim Centrum Obsługi Pacjenta. Zdaniem Krzysztofa Mączewskiego, aby usługi telemedyczne były sprawne, wymaga to szeregu działań. A to dlatego, że wiele podmiotów leczniczych wymaga np. wyposażenia w infrastrukturę teleinformatyczną, staranności związanej z cyberbezpieczeństwem, ochrony danych osobowych.
W spotkaniu udział wzięła także Agnieszka Aleksiejuk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku Województw RP.

Czytany 65 razy