Wokół zdrowia. Obradowała Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP.

Komisja spotkała się 18 maja br. w trybie zdalnym. Obradom przewodniczył Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego.

zdrowie kom

Eksperci rozmawiali na temat ochrony zdrowia w czasie pandemii. W szczególności dyskutowali o potrzebie określenia jednolitych algorytmów postępowania w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Zastanawiali się nad możliwością wypracowania planu wyznaczającego kierunki działania polskiego systemu ochrony zdrowia na najbliższe miesiące. W aktualnej sytuacji stoimy bowiem przed koniecznością wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi, biorąc pod uwagę posiadane, bądź możliwe jeszcze do zdobycia zasoby – zarówno kadrowe jak i finansowe, które umożliwią przygotowanie kraju na drugą falę zachorowań.
Członkowie komisji pochylili się ponadto nad kwestią wprowadzenia instrumentów wsparcia podmiotów leczniczych poprzez zmianę zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Swoje postulaty komisja zawarła w stanowiskach, z którymi zapozna się teraz Zarząd ZWRP.

Czytany 50 razy