Ważne! Wydłużenie terminu na przygotowanie raportu o stanie województwa

W tym roku po raz drugi w historii zarząd województwa przedstawia sejmikowi województwa raport o stanie województwa.

financial 2860753 1920 d
fot. David Schwarzenberg z Pixabay

Instytucja sporządzenia raportu o stanie JST(gminy, powiatu, województwa) obowiązuje od ubiegłego roku a została wprowadzona na mocy ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która wprowadziła do samorządowych ustaw ustrojowych wiele nowych rozwiązań, w tym wydłużyła kadencję sejmiku województwa do 5 lat. Po raz pierwszy raport o stanie województwa był sporządzany w 2019 r. i obejmował działalność zarządu województwa za rok 2018.
Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego. Sejmik województwa może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa na przedstawienie sejmikowi województwa raportu zarząd ma czas do 31 maja i w przypadku raportów za 2019 r. termin ten został przez ustawodawcę wydłużony o 60 dni, czyli do 30 lipca 2020 r.
- 15 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która zmieniła ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poprzez dodanie art. 15zzzzzz, który termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określony w art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, przypadający w 2020 r., przedłużył o 60 dni. – wskazuje Rafał Cieślik, adwokat.
- Raporty przygotowywane za 2019 r. powinny być gotowe do 30 lipca 2020 r. i ze względu na zasadę praworządności obligującą organy administracji publicznej do działania na podstawie i w graniach prawa, organ nie powinien przekraczać ustawowo wyznaczonego terminu. – mówi mec. Rafał Cieślik.
Ustawodawca połączył rozpatrywanie raportów o stanie województwa z postępowaniem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Tym samym sejmik województwa rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała sejmiku województwa w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium, nie później niż dnia 30 czerwca. Jednakże w tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Minister Finansów w drodze rozporządzenia wydłużył termin podjęcia przez sejmik województwa uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu do 29 sierpnia 2020 r.
Jak ocenia mec. Rafał Cieślik, wydłużenie przez ustawodawcę terminu na przedstawienie sejmikowi województwa raportu o stanie województwa do 30 lipca 2020 r. jest w pełni uzasadnione, ponieważ w przypadku raportu kluczowe jest jego rozpatrzenie. Skoro w tym roku może się ono odbyć później z uzasadnionych i oczywistych przyczyn, to także i przedstawienie raportu przez zarządy województw w późniejszym czasie z tych samych przyczyn jest w pełni zasadne. – zauważa prawnik.
Podczas sesji na której podejmowana jest uchwała sejmiku województwa w sprawie absolutorium dla zarządu, raport o stanie województwa jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie województwa przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie województwa radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie województwa również mieszkańcy województwa mogą zabierać głos po uprzednim pisemnym zgłoszeniu popartym odpowiednią liczbą podpisów mieszkańców.

Czytany 115 razy