Komisja Europejska odpowiada na postulaty ZWRP

Związek Województw RP apelował do Komisji Europejskiej o wprowadzenie zmian legislacyjnych w europejskich przepisach dotyczących polityki spójności na lata 2014-2020, w prowadzonych w następstwie wybuchu epidemii COVID-9.

95692f363

Komisja Europejska w odpowiedzi informuje, iż z zadowoleniem przyjmuje przedstawione postulaty, które uzupełniają zestaw propozycji w ramach Inicjatywy Inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa, która weszła w życie 1 kwietnia.

Zarząd Związku Województw RP apelował do Komisji Europejskiej m.in. o przyznanie instytucjom zarządzającym programami operacyjnymi większych uprawnień w samodzielnym dokonywaniu zmian programów, wyłączenie wymogów koncentracji tematycznej oraz wydatków klimatycznych środków przenoszonych w programach operacyjnych na przeciwdziałanie pandemii COVID-19, odejście od konieczności osiągania wskaźników, podniesienie poziomu współfinansowania zmiany okresu kwalifikowalności.

Komisja Europejska informuje, że Rada i Parlament Europejski bardzo szybko przyjęły pierwszy pakiet ustawodawczy, zapewniający państwom członkowskim tak potrzebną płynność, elastyczność i uproszczenie zasad. KE podkreśla, że „współpraca i mobilizacja ustawodawców jest najlepszym wyrazem europejskiej solidarności i odpowiedzialności oraz sukcesem, z którego wszyscy powinniśmy być dumni”.

Ponadto, Komisja informuje o kolejnych zaproponowanych zmianach w przepisach UE na lata 2014 -2020, które wprowadzają radykalną elastyczność finansową i uproszczenia administracyjne. Zmiany te weszły w życie 24 kwietnia. Komisja zwraca szczególną uwagę na możliwości przeniesienia środków między funduszami polityki spójności i kategoriami regionów, tymczasowe zwiększenie poziomu współfinansowania do 100 %, a także elastyczność finansową w wysokości 10% na zakończenie programu. Komisja zaproponowała także szereg środków mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych tak, aby instytucje programów mogły w pełni skoncentrować swoje zasoby na walce z kryzysem.

Źródło: http://lubuskie.pl/news

Czytany 76 razy