Zielony ład na szczeblu lokalnym

Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów zobowiązały się przejść do nowego etapu współpracy, aby przyspieszyć realizację Zielonego Ładu w europejskich regionach i miastach.

5477994d
Foto: https://cor.europa.eu/pl/news/Pages/green-deal-locally.aspx

Podczas październikowej debaty Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, wezwał samorządy lokalne i regionalne do przyjęcia odpowiedzialności za Zielony Ład i do kształtowania go w dziedzinach wchodzących w zakres ich kompetencji. Członkowie KR-u z zadowoleniem przyjęli współpracę, gdyż popierają Zielony Ład jako główny środek UE służący zapewnieniu ekologicznej i inkluzywnej odbudowy gospodarki we wszystkich regionach, miastach i wsiach.
Nowa współpraca ma na celu zapewnienie władzom lokalnym i regionalnym wsparcia i wiedzy, których potrzebują do skuteczniejszego ubiegania się o krajowe i unijne fundusze na odbudowę, tak by Zielony Ład stał się rzeczywistością w każdej społeczności, w szczególności przynosząc poprawę efektywności energetycznej budynków oraz wspomagając rozwój zrównoważonego transportu i ochronę siedlisk przyrodniczych. Obie instytucje będą współpracować na rzecz wzmocnienia pozycji i mobilizacji władz lokalnych i regionalnych w Europie, współdziałając przy tym z rządami krajowymi, aby Zielony Ład stał się trzonem ich krajowych planów inwestycyjnych.

Czytany 41 razy
Więcej w tej kategorii: « Europejski Rok Kolei 2021