Doroczny barometr regionalny i lokalny UE

12 października w Europejskim Komitecie Regionów odbyła się debata nad pierwszą edycją „Unijnego barometru regionalnego i lokalnego”.

504595c d
Fot.: https://cor.europa.eu/pl/news/Pages/eu-regional-and-local-barometer.aspx

Badania barometru, przeprowadzone z inicjatywy Komitetu, poświęcono skutkom pandemii COVID-19 w regionach, miastach i na wsiach.
W ramach unijnego barometru powstał sondaż, z którego wynika, że największym zaufaniem wśród obywateli Unii cieszą się ich lokalne i regionalne władze. Zaufanie do samorządów deklaruje 52 proc. badanych, do Unii – 47 proc., a do rządów narodowych – 43 proc. 58 proc. respondentów oceniło także, że zwiększenie znaczenia samorządów pozytywnie wpłynie na zdolność UE do rozwiązywania problemów.
Badanie to przeprowadziła pracownia Kantar między 3 a 17 września na próbie 26 tys. obywateli UE.
Inne badanie barometru, przeprowadzone przez Komitet wraz z OECD w trzystu gminach i regionach, pokazuje, że ponad połowa samorządów odczuwa bardzo silny wpływ pandemii na finanse i uważa, że bez wsparcia odczuje pogorszenie sytuacji w 2021 r., a nawet w 2022 r.
Według analizy pandemia może ponadto zwiększyć przepaść między obszarami wiejskimi i miejskimi oraz pogłębić różnice między systemami edukacji, m.in. z uwagi na niski stopień cyfryzacji. W barometrze stwierdzono również, że skutki pandemii mogą być większe w przypadku kobiet, gdyż  stanowią ok. 80 proc. pracowników służby zdrowia w Unii. Podobny odsetek kobiet w Unii pracuje na stanowiskach handlowych, w przypadku których potrzebny jest bezpośredni kontakt z klientem, ograniczony wskutek COVID-19.

W załączeniu pełna wersja barometru.

Czytany 89 razy