Kolejne pieniądze unijne na sektor zdrowia

Dodatkowe 300 milionów złotych ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko trafi na wsparcie systemu ochrony zdrowia w walce z pandemią COVID-19.

Pieniądze te zostaną przeznaczone dla najbardziej potrzebujących podmiotów przede wszystkim na zakup ambulansów, środków do dezynfekcji i ochrony indywidualnej. Szpitale natomiast będą mogły kupić na przykład sprzęt i aparaturę medyczną. Komisja Europejska zatwierdziła zaproponowane przez Polskę zmiany w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
- Decyzja Komisji Europejskiej jest kontynuacją działań Polski zmierzających do wsparcia systemu ochrony zdrowia. Dzięki funduszom unijnym mamy dodatkowe pieniądze na pomoc dla personelu medycznego w walce z pandemią koronawirusa – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.
Jak podkreśla minister, jest to kolejna zmiana w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynikająca z wyzwań związanych z walką z COVID-19. I dodaje, że już 550 milionów złotych ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko trafiło już do szpitali w całej Polsce na walkę z koronawirusem. Pieniądze te zostały przeznaczone między innymi na zakup sprzętu medycznego, maseczek, rękawiczek, fartuchów, gogli oraz środków do dezynfekcji.
Komisja Europejska  zatwierdziła także nowe procedury. Zaktualizowane zostały wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programu. Wprowadzone zostały wskaźniki interwencji antyepidemicznej, obrazujące wymiar rzeczowy interwencji w zakresie przeciwdziałania, zwalczania lub ograniczania skutków epidemii.
Zatwierdzona zmiana W POIiŚ obejmuje także czasowe (od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.) podwyższenie poziomu dofinansowania UE do 100 proc. dla wszystkich osi priorytetowych Programu i obu kategorii regionów. Zastosowanie tego rozwiązania ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie płynności budżetu środków europejskich w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią.

fot. Pixabay

Czytany 50 razy