Pomorskie. Pomoc dla DPS-ów w walce z COVID-19

Samorząd województwa pomorskiego skierował 15,5 mln zł na wsparcie dla pracowników domów pomocy społecznej, którzy walczą z epidemią. Środki te mają ułatwić zorganizowanie noclegu, wyżywienia w razie koniecznej izolacji i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania. Mogą być przeznaczone też na dopłaty do wynagrodzeń pracowników wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami DPS.

0000002z51

Program „Pomorskie Pomaga" koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wnioski można składać od 24 lipca do końca października 2020 r.

ROPS-owi udało się pozyskać fundusze z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dzięki temu powstał projekt „Pomorskie Pomaga". Jego wartość to 15,5 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE stanowi ponad 13 mln zł.

– Projekt jest odpowiedzią na problemy kadrowe domów pomocy społecznej, jakie dotykają tego typu placówki w związku z epidemią COVID-19 – mówi Agnieszka Zabłocka, zastępca dyrektora ROPS. – Personel DPS stoi na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, a niestety nie jest to najlepiej opłacana grupa zawodowa. Poprzez kontakt z potencjalnie chorymi na COVID-19 narażają życie i zdrowie nie tylko swoje, ale również swoich bliskich – wyjaśnia Zabłocka.

W ramach projektu pomorskie DPS-y mogą ubiegać się o środki na granty, z których możliwe będzie sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników placówek, zapewnienie noclegów i wyżywienia dla pracowników poza miejscem zamieszkania w związku z niebezpieczeństwem transmisji koronawirusa na najbliższych członków rodzin pracowników. Można będzie też zapewnić tymczasowe miejsca kwarantanny dla pensjonariuszy (m.in. poprzez pokrycie kosztów związanych z noclegiem, wyżywieniem i opieką nad osobami, które znajdować się będą w kwarantannie).

– Zdajemy sobie sprawę że sytuacja w domach pomocy społecznej w związku z epidemią COVID-19 dalej w wielu wypadkach nie jest łatwa – tłumaczy Agnieszka Zabłocka. – Po zaopatrzeniu placówek w początkowej fazie epidemii w niezbędne środki ochrony indywidualnej m.in. maseczki, płyny dezynfekujące, uruchamiamy właśnie nowy instrument, który pomoże placówkom w funkcjonowaniu w realiach epidemii – podkreśla.

Formularz wniosku, regulamin i szczegóły programu dostępne są na stronie Pomorskie Pomaga.

W dalszym ciągu trwa nabór wniosków w ramach projektu Pomorskie S.O.S w ramach, którego nie tylko DPS-y, ale również zakłady opiekuńczo-lecznicze czy hospicja i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze mogą ubiegać się o granty na zakup środków ochrony indywidualnej. Wartość tego projektu to z kolei ponad 9,8 mln zł. Szczegóły na stronie Pomorskie S.O.S.

Źródło: https://pomorskie.eu

Czytany 55 razy