Podkarpackie. RPO z najlepszym tempem wykorzystania środków

Podkarpacie ze swoim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 ma najlepsze w Polsce tempo wykorzystania środków. Tak wynika z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z połowy października. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ma najlepsze wykorzystanie puli środków ze wszystkich programów regionalnych.

01d

Poziom wykorzystania środków czyli tzw. absorpcja alokacji, biorąc pod uwagę certyfikację wydatków do Komisji Europejskiej w 2020 roku wynosi aż 60 procent! Oznacza to, że z 2,1 mld euro które zostały przyznane Podkarpaciu, rozliczono już z Komisją Europejską kwotę 1,3 mld euro.
Certyfikacja wydatków to procedura polegającą na przesyłaniu do Komisji Europejskiej wniosków o płatność, w których deklarowane są wydatki poniesione i rozliczane przez beneficjentów konkretnych projektów.
Jak mówi marszałek województwa Władysław Ortyl, każda zainwestowana w regionie złotówka ma przełożenie na miejsca pracy, lepsze drogi, bardziej nowoczesne szpitale, nowe przedszkola.
Na podstawie przesłanych wniosków o płatność Komisja Europejska refunduje już poniesione w ramach RPO WP 2014-2020 wydatki. Do tej pory Komisja wypłaciła dla Podkarpacia 1,1 mld euro. Do końca 2020 roku certyfikacja wydatków powinna wynieść blisko 63% alokacji RPO WP 2014-2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Czytany 45 razy