Pomorskie. Raport z konsultacji Strategii 2030 gotowy

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 trwały pięć miesięcy. Zakończyły się 30 czerwca. Uczestniczyły w nich zarówno instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy regionu. Wpłynęło prawie 1350 uwag.

Obraz 067 scaled d
fot. A. Olszak

Raport z konsultacji został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego  30 lipca 2020 r. Konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 zakończyły się 30 czerwca 2020 r.
 – Trwały aż pięć miesięcy. Tak długi okres jest absolutnie wyjątkową praktyką w kraju. Dla nas konsultacje są jednak naprawdę istotne, nie chcemy tylko wypełnić formalnego obowiązku ich przeprowadzenia – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Zależało nam na prawdziwej debacie, a to wymagało czasu i namysłu. To bardzo ważne, gdy rozmawiamy o kolejnej dekadzie rozwoju naszego regionu – dodaje marszałek. Łącznie do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 1348 konkretnych uwag, komentarzy i spostrzeżeń.
Uwagi do projektu Strategii składać mogły instytucje publiczne, jak i mieszkańcy regionu. Czego dotyczyły? – Najczęściej w uwagach pojawiały się postulaty dotyczące uwzględnienia wpływu pandemii na rozwój województwa. Ale były także propozycje silniejszego zaakcentowania morskiego charakteru regionu, gospodarki morskiej i jej potencjału – wylicza marszałek Struk. Wnioskodawcy zaznaczali także konieczność dążenia do neutralności klimatycznej czy wzmocnienia roli kultury w budowaniu nowoczesnej wspólnoty regionalnej. – Wszystkich poruszanych kwestii nie sposób wyliczyć. Dlatego zapraszam do lektury raportu z konsultacji. Tam, na ponad 500 stronach, opisujemy je bardzo szczegółowo – zaprasza marszałek. Dokument jest dostępny na stronie Strategii 2030.
Prace nad projektem Strategii 2030 trwają dalej. – Mogę już dziś zapowiedzieć, że ponad połowę zgłoszonych uwag uwzględnimy w projekcie. Z kolei około. 30 proc. uwag, które są zbyt szczegółowe, aby wpisać je do strategii, będzie analizowane w ramach prac nad regionalnymi programami strategicznymi, czyli programami wykonawczymi do Strategii – zapewnia marszałek województwa. Takich programów będzie pięć. Będą dotyczyć bezpieczeństwa środowiskowego, i energetycznego, bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, edukacji i kapitału społecznego, mobilności oraz gospodarki. Na koniec roku planowane jest zatwierdzenie nowej Strategii przez Sejmik Województwa Pomorskiego.

Źródło i foto: https://pomorskie.eu/raport-z-konsultacji-strategii-2030-gotowy-uwagi-dotyczyly-m-in-klimatu-i-pandemii/

Czytany 49 razy