Zachodniopomorskie. Ambasador Republiki Chorwacji z wizytą u marszałka

Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce Tomislav Vidošević był gościem marszałka Olgierda Geblewicza. Spotkanie, które odbyło się 4 sierpnia 2020 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie było okazją do omówienia międzyregionalnej współpracy. Są też plany na kolejne działania.

pz2nm1

Przykładów wspólnych projektów w zakresie transportu, szkolnictwa, przedsiębiorczości nie brakuje. Województwo Zachodniopomorskie prowadzi stałą współpracę z dwoma chorwackimi regionami – Żupanią Primorsko-Goranską oraz Żupanią Karlowacką.

Ponadto Pomorze Zachodnie, we współpracy z partnerami z Chorwacji, realizuje projekty w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz współtworzy Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej.

Ważnym elementem regularnych kontaktów z partnerami z Chorwacji jest udział przedstawicieli województwa w Forum Regionów Polski i Chorwacji, które organizowane jest od 2012 r. (naprzemiennie w Polsce i w Chorwacji). Głównym celem tego wydarzenia jest integracja regionów obydwu krajów oraz wymiana doświadczeń w pracy samorządowej i na szczeblu europejskim. Marszałek i ambasador zgodnie podkreślili, że współpracę w tym zakresie należy rozwijać. Podobnie jak projekty z obszaru bezpieczeństwa energetycznego, turystyki czy infrastruktury.

Źródło: http://www.wzp.pl

Czytany 42 razy