Śląskie. Siła inicjatyw lokalnych

Prawie 750 tys. zł trafi do gmin z subregionu północnego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”. Umowy z gminami podpisano w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie.

99842d
fot. Tomasz Żak / UMWS

Umowy, w imieniu władz regionu, przekazała przedstawicielom gmin Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego. W spotkaniu uczestniczyła też Beata Kocik, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego.
Dofinansowanie trafi do 20 gmin z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. W subregionie centralnym zrealizowane zostaną m.in. budowa boiska do gry w piłkę w sołectwie Cisie, przebudowa parkingu w Janowie, wyposażenie czterech sołectw w gminie Konopiska w obiekty małej architektury, zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP w Złochowicach i wiele innych.
Pozyskanie tych środków pozwoli sołectwom na wykonanie zadań, których inicjatorami i pomysłodawcami są często sami mieszkańcy.
W ramach tegorocznej edycji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęły 234 wnioski o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 5,2 mln zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została udzielona 118 zadaniom na kwotę łączną prawie 3 mln zł. Wśród wniosków złożonych przez gminy dużym zainteresowaniem cieszą się zadania polegające na budowie i remoncie placów zabaw, chodników, infrastruktury parkingowej, tworzenia i modernizacji centrów rekreacji, doposażenia świetlic wiejskich i inwestycji związanych z rozwojem turystyki i sportu.

Źródło i foto: https://www.slaskie.pl

Czytany 38 razy