Zachodniopomorskie. Nowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Rymaniu

Boisko do siatkówki, bieżnia tartanowa, plac zabaw czy siłownia plenerowa – to tylko niektóre elementy kompleksowej modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rymaniu.

64265

Miejsca i urządzenia służące mieszkańcom mają być nowoczesne, praktyczne oraz funkcjonalne. Gminie na zaplanowane zmiany Urząd Marszałkowski przyznał unijne fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Władze samorządu województwa podpisały już umowę wsparcia.

Koszt działań wyniesie ponad 4,3 mln zł. Unijna pomoc Urzędu Marszałkowskiego to prawie 3 mln zł. Gmina Rymań zaplanowała rewitalizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w terminie od maja br. do marca 2022 roku.

Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.

Źródło: http://www.wzp.pl

Czytany 26 razy