Warmińsko-Mazurskie. NIK o poprawie atrakcyjności regionu

Jak ocenia Najwyższa Izba Kontroli, projekty poprawiające atrakcyjność Warmii i Mazur, finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, realizowano na ogół prawidłowo i skutecznie. Przewidziano na nie 834 mln zł z Unii Europejskiej, z czego zakontraktowano 89 proc. Nieprawidłowości stwierdzone w dziewięciu gminach przy realizacji 16 projektów, w większości przypadków miały charakter formalny i nie wpływały na efekt końcowy. Jedynym beneficjentem, u którego nie wystąpiły żadne nieprawidłowości było miasto Lidzbark Warmiński.

Czytaj więcej...
piątek, 25 wrzesień 2020 17:27

VI Kongres Klastrów Polskich pod patronatem ZWRP

Przedmiotem VI Kongresu Klastrów Polskich będzie dyskusja na temat roli klastrów we wspieraniu polityki rozwoju regionalnego kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej, Polski i polskich regionów samorządowych. Nie ma skutecznej polityki rozwoju regionalnego bez klastrów, za to klastry nie mogą skutecznie wspierać firm bez współpracy z samorządami.

Czytaj więcej...
piątek, 25 wrzesień 2020 17:22

Śląskie. Konferencja Związku Samorządów Polskich

Etykiety

Jednym z głównych jej tematów była skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych służących rozwoju gmin. Akcentowano także korzyści płynące ze współpracy ze stroną rządową i samorządem wojewódzkim.

Czytaj więcej...
czwartek, 24 wrzesień 2020 18:08
Strona 3 z 3672