Wykaz stanowisk przyjętych na Konwencie Marszałków 18 czerwca 2020 r.

Wykaz stanowisk przyjętych na Konwencie Marszałków 27 lutego 2020 r. Arłamowie

Wykaz stanowisk podjętych na III Konwencie Marszałków Województw w woj. warmińsko-mazurskim w Rynie, 28–29 listopada 2019 r.

Wykaz stanowisk podjętych na II Konwencie Marszałków Województw w woj. warmińsko-mazurskim

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 12 lipca 2019 r. w woj. warmińsko-mazurskim, Olsztyn

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 7 czerwca 2019 r. w woj. pomorskim, Gdynia

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 3 kwietnia 2019 r. w woj. pomorskim

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad Konwentu Marszałków w drugim półroczu 2018 r.

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad I Konwentu Marszałków w dniu 23 sierpnia 2018 r. w Płocku

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 27 czerwca 2018 r. w Sulisławiu