z dnia 19 kwietnia 2018 r. w zakresie stanu przygotowań do wyborów samorządowych w 2018 r.

z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmian kodeksu wyborczego i samorządowych ustaw ustrojowych

z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie poselskiego projektu zmian do ustawy Prawo ochrony Środowiska

z dnia 23 listopada 2016 w sprawie Polityki Spójności po roku 2020 (PS 2020+) i w sprawie potrzeby podjęcia prac legislacyjnych w celu stworzenia równych warunków do sprawowania mandatu radnego województwa z uwzględnieniem miejsca jego zamieszkania

z dnia 4 marca 2016 roku

w sprawie integralności województw, trwałości podziału administracyjnego oraz kadencyjności marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

z dnia 4 marca 2016 roku

w sprawie konieczności zmian ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w zakresie wskazania podmiotu, który wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych

z dnia 4 marca 2016 roku

w sprawie planowanego przeniesienia nadzoru nad ośrodkami doradztwa rolniczego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 4 marca 2016 roku

w sprawie spełnienia krajowych warunków ex – ante, dotyczących gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz zdrowia

z dnia 11 września 2015 roku 

dotyczące podstawowych problemów i propozycji rozwiązań w zakresie funkcjonowania samorządu województwa

z dnia 11 września 2015 roku
dotyczące podstawowych problemów i propozycji rozwiązań w zakresie funkcjonowania samorządu województwa