w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o samorządzie województwa z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa z dnia 8-10 czerwca 2016 r.

11 lutego 2016, Łódź

 

z dnia 17 października 2013 r.

w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw

w sprawie przyznania Sejmikom Województw ustawowych kompetencji dotyczących funduszy europejskich,
Warszawa 23.01.2013 r.

w sprawie walki z zanieczyszczeniem powietrza na terenie całej Polski,
Warszawa 23.01.2013 r.

w sprawie projektu ustawy Prezydenta RP o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Warszawa 23.01.2013 r.

 

w sprawie współpracy międzynarodowej Regionów, wzmocnienia podejmowanych przez Regiony inicjatyw dotyczących współpracy z Polakami i Polonii za granicą, oraz stworzenia „Domu Polskich Regionów” w Brukseli

w sprawie rozszerzenia kompetencji Przewodniczących Sejmików Województw

w sprawie ujednolicenia tytułów w samorządzie województwa