O nowych możliwościach w produkcji żywności

Producentów rolno-spożywczych z terenu województwa lubelskiego serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Żywność wysokiej jakości – produkty tradycyjne i regionalne. Nowe możliwości i rozwiązania”. Spotkanie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z lubelskim oddziałem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Stowarzyszeniem Lubelskich Kucharzy, odbędzie się 10 stycznia 2019 r. w Lublinie.

6777858

Celem podejmowanej inicjatywy jest wskazanie zainteresowanym wytwórcom żywności, w tym rolnikom i kołom gospodyń wiejskich, najnowszych rozwiązań ułatwiających wytwarzanie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych na terenach wiejskich. Konferencja ma również na celu promocję działalności przetwórczej wśród właścicieli małych gospodarstw rolnych. Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.:
* możliwości wykorzystania produktów tradycyjnych i regionalnych przy tworzeniu menu restauracji, jak i w żywieniu zbiorowym;
* nowych ułatwień w rolniczym handlu detalicznym obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku;
* nowych rozwiązań dla Kół Gospodyń Wiejskich obowiązujących od listopada 2018 roku;
* możliwości pozyskania środków finansowych na 2019 rok w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
* znakowania artykułów rolno-spożywczych informacją „Produkt polski”.
Podczas konferencji przewidziano promocję lokalnych wytwórców rolno-spożywczych oraz ich produktów, prezentację wydawnictwa promującego lubelskie wyroby wpisane na ogólnopolską Listę Produktów Tradycyjnych, a także degustację regionalnej żywności wysokiej jakości. Państwa obecność na spotkaniu jest dla Samorządu Województwa Lubelskiego szczególnie ważna, gdyż nie tylko szczycimy się dotychczasowymi dokonaniami na polu lubelskiej produkcji rolno-spożywczej, które są przecież Państwa udziałem, ale jednocześnie dążymy do tego, by tę działalność rozwijać i wspierać.

Źródło: www.lubelskie.pl
(ski)