Specjalizacja: żywności wysokiej jakości

Specjalizacja opiera się na przemyśle rolno-spożywczym, dynamicznym rozwoju rolnictwa lokalnego oraz tradycyjnym przetwórstwie żywności, opartym o regionalne surowce i krótkie łańcuchy sprzedaży.

44443333444a

Odpowiada ona na potrzeby konsumentów związane z promowaniem zdrowego stylu życia. Program skierowany jest do mieszkańców województwa, samorządów lokalnych, instytucji naukowo-badawczych, szkół, organizacji pozarządowych, izb gospodarczych i rolniczych, przedsiębiorców, rolników, inspekcji działających w tym sektorze.
Niektóre z działań to przedsięwzięcia dotyczące edukacji konsumentów oraz pracowników segmentu HoReCa w zakresie żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości, rozpoznawalności żywności ekologicznej oraz zdrowego stylu życia, promocja takiej żywności poprzez np. udział w targach. Przewiduje się organizowanie regionalnych i lokalnych festiwali, festynów, kiermaszów żywnościowych i kulinarnych oraz wsparcie i pomoc w rozwoju przedsiębiorstw rzemieślniczych branży gastronomicznej.
Prowadzone są również szkolenia o zróżnicowanym charakterze na temat zdrowego odżywiania, badania naukowe, w tym testy konsumenckie w zakresie zdrowego stylu życia. Planowana jest promocja żywności regionalnej, tradycyjnej i naturalnej w oparciu o lokalne rolnictwo, poprzez m. in. prowadzenie szkoleń, warsztatów kulinarnych, projektowanie narzędzi i gier edukacyjnych, tworzenie przewodników kulinarnych, organizację konferencji, warsztatów, spotkań.
Podstawę programu stanowi strategia rozwoju województwa, a finansowany jest m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i innych funduszy dostępnych w tym zakresie.
W bieżącym roku przygotowywane jest sprawozdanie z realizacji Programu.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)