Hiszpanie odwiedzili Mazowsze

Jak promować produkty tradycyjne i ekologiczne? Między innymi te zagadnienia omówiono z delegacją z Katalonii, która gościła w urzędzie marszałkowskim.

Podczas wizyty przedstawiciele hiszpańskich lokalnych grup poznali działania województwa mazowieckiego, dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, a także pracę departamentu, który zajmuje się tą dziedziną. Zapoznali się również z polskimi regulacjami w dziedzinie rolniczego handlu detalicznego.

Wspólnie na rzecz obszarów wiejskich

Ideą spotkania była wymiana doświadczeń dotyczących metod promocji produktów tradycyjnych i ekologicznych oraz współpraca z lokalnymi grupami działania (LGD) na Mazowszu.
Organizacje z Katalonii realizują wspólny projekt pn. Gustum. Jego zamierzeniem jest tworzenie działalności gospodarczej poprzez promowanie lokalnego produktu wysokiej jakości, współdziałanie z innymi sektorami, takimi jak turystyka, gastronomia czy drobny handel.
– Cieszymy się, że nasze rozwiązania i dobre praktyki mogliśmy zaprezentować gościom z Hiszpanii – podkreślił dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki. – Wymiana doświadczeń z partnerami z innych krajów jest dla nas inspirująca – poznajemy pomysły i bieżącą działalność lokalnych organizacji z zagranicy.
W województwie mazowieckim do wsparcia i realizacji w ramach podejścia LEADER PROW 2014–2020 wybrano 29 Lokalnych Strategii Rozwoju. Okres programowania 2014–2020 przyniósł nowe reguły – wprowadzono zasady Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność podnoszące rangę inicjatyw oddolnych oraz zwiększające znaczenie LGD.

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)