Skosztują lokalnych specjałów na kulinarnych festiwalach

W kalendarzu imprez regionalnych promujących żywność regionalną Warmii i Mazur znalazło się 18 kulinarnych spotkań. Poszczególne wydarzenia wyróżniają produkty i żywność, które są oparte na surowcach pochodzenia lokalnego. Kultywują, propagują oraz pogłębiają wiedzę o tradycjach kuchni regionalnej Warmii, Mazur i Powiśla oraz ochronę regionalnego dziedzictwa kulinarnego.

warmiawwmazury

W najbliższych miesiącach spotkania odbywać się będą w Nowej Wsi pod Iławą, Mikołajkach, Kętrzynie, Biskupcu Pomorskim, Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim, Ostródzie, Szczytnie, Działdowie, Olsztynku, Nielbarku, Elblągu, Działdowie, Piszu, Ełku oraz Kraplewie. Podczas wydarzeń nie brakuje pokazów kulinarnych, prelekcji, konkursów, degustacji oraz kiermaszy produktów żywnościowych. Poszczególne imprezy prowadzą wybitni znawcy kuchni tradycyjnej. Działania związane z żywnością lokalną i regionalną są realizowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od 2010 roku.
- W strategii rozwoju województwa wybraliśmy trzy inteligentne specjalizacje, które mają stymulować postęp regionu do 2025 roku – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Są to dziedziny dobrze już tutaj ugruntowane i wynikające przede wszystkim z miejscowych walorów. Dzięki nim mamy szansę zostać liderem nie tylko na krajowych rynkach, ale również na rynkach zagranicznych. Jedną z takich jest „zdrowa żywność”. Korzystamy bowiem z idealnych warunków rolniczych oraz tradycji kulinarnych Warmii, Mazur oraz Powiśla. A cieszące się coraz większym zainteresowaniem kulinarne festiwale czy konkursy tylko potwierdzają, że idziemy w dobrym kierunku.
Organizatorami kulinarnych wydarzeń są Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz lokalne samorządy. Tegoroczny cykl imprez rozpocznie się w ostatni weekend czerwca i zakończy w ostatni weekend września.

Źródło: www.wamia.mazury.pl
(ski)