Partnerzy

01 zpp new
Związek Powiatów Polskich

02 ZGWRP
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

03 ZMP
Związek Miast Polskich

  04 UMP
Unia Metropolii Polskich

  05 UMP
Unia Miasteczek Polskich

  06 PAP
Polska Agencja Prasowa

  07 ZBP
Związek Banków Polskich

  08 BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego

09 FRDL
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

  10 KRiR
Krajowa Rada Izb Rolniczych

11 KiG
Krajowa Izba Gospodarcza

  12 PIPRiL
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

  13 ZOSPRP
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

  14 PARP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

15 IPES
Internetowa Platforma Edukacji Samorządowej

  serwis sam pap
Serwis Samorządowy PAP
16 Logo FS
Forum Samorządowe
 targi smaki reg
Targi Smaki Regionów
ZyR log medium
Życie Regionów - rp.pl
 niepodlegla partnerzy

 

Instytucje i organizacje

 

kwrist
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
---------
--------- ---------