Działalność międzynarodowa Związku Województw RP

Zgodnie ze Statutem, Związek Województw RP może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania oraz podejmować współpracę z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą.

Związek Województw RP ma swoich przedstawicieli m.in. w takich gremiach, jak:

Związek Województw RP utrzymuje bliską współpracę z biurami regionalnymi polskich województw w Brukseli. Wspieramy działania biur regionalnych w zakresie monitorowania polityk i instrumentów Unii Europejskiej o kluczowym znaczeniu dla samorządów województw.

Związek Województw RP prowadzi także działania na płaszczyźnie międzynarodowej, które przewidują m.in. wymianę informacji i doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, współpracę w ramach Komitetu Regionów oraz wspieranie realizacji wspólnych programów w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem finansowanie z funduszy europejskich

  1. uczestniczyliśmy w Forum Regionów Polski i Rosji,
  2. wspieramy rozwój samorządności na Ukrainie i Kazachstanie,
  3. współpracujemy ze Związkiem Żupanii Republiki Chorwacji.