Album "Polska regionów w Europie narodów" Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej i Wydawnictwo Unitex ma zaszczyt zaprezentować ekskluzywny album fotograficzny pt. „Polska regionów w Europie narodów”. Publikacja wpisuje się w działania promocyjne, umacniające procesy integracji Polski z Unią Europejską. Jest nie tylko źródłem informacji o miejscu Polski w Europie, o naszej bogatej historii, ciekawej kulturze, dążeniu do wolności, o Polakach, którzy zapisali się na trwałe w pamięci świata, ale i upowszechnia osiągnięcia Polski w różnych dziedzinach życia, prezentując wkład polskich regionów w dziedzictwo cywilizacyjne narodów Europy. Pokazuje, że Polska zmierza ku jedności europejskiej, umacnianiu wolnego rynku i samorządności, budując Europę bezpieczną, otwartą, nowoczesną, wnosząc doń dorobek minionych pokoleń, a polskie regiony są silnymi, rzetelnymi i odpowiedzialnymi partnerami, gotowymi do realizacji europejskich projektów.

Album "Polska regionów w Europie narodów" Polska – kraj nad Wisłą, Odrą i Bugiem, pomiędzy skalistymi Tatrami i urokliwym Bałtykiem – od zawsze była integralną częścią Europy, stanowiąc pomost między bizantyjskim Wschodem i łacińskim Zachodem.

Tutaj, jak „ludzie na moście”, spotykali się przedstawiciele różnych kultur, wyznań i narodów, niosący swą wiedzę, trud i wiarę, tu zostawili ślad w postaci dzieł sztuki materialnej, ślad myśli i idei. Nasi przodkowie żyli w Rzeczypospolitej wielu narodów, a „Europę w rodzinie” ma do dziś wielu Polaków. Do wspólnej Europy, prócz bogactwa tradycji, historii i wiary, talentu i doświadczenia w wielu dziedzinach życia, wnosimy upór i odwagę oraz determinację w dążeniu do celu.


Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej i Wydawnictwo Unitex ma zaszczyt zaprezentować ekskluzywny album fotograficzny pt. „Polska regionów w Europie narodów”. Publikacja wpisuje się w działania promocyjne, umacniające procesy integracji Polski z Unią Europejską. Jest nie tylko źródłem informacji o miejscu Polski w Europie, o naszej bogatej historii, ciekawej kulturze, dążeniu do wolności, o Polakach, którzy zapisali się na trwałe w pamięci świata, ale i upowszechnia osiągnięcia Polski w różnych dziedzinach życia, prezentując wkład polskich regionów w dziedzictwo cywilizacyjne narodów Europy. Pokazuje, że Polska zmierza ku jedności europejskiej, umacnianiu wolnego rynku i samorządności, budując Europę bezpieczną, otwartą, nowoczesną, wnosząc doń dorobek minionych pokoleń, a polskie regiony są silnymi, rzetelnymi i odpowiedzialnymi partnerami, gotowymi do realizacji europejskich projektów. 

 

Przykładowe rozdziały

 Europa to nasza historia


 

Polska w zjednoczonej Europie


 

Polacy znani w Europie


 

Zaproszenie do Polski


 

Polskie regiony w Europie