z dnia 23 stycznia 2019 r. do projektu Krajowej Startegii Rozowoju Regionalnego 2030 (KSS)

z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zamiany dotacji celowych na dochody województw do swobodnego rozdysponowania, w tym w szczególności zamiany dotacji przekazywanej na zadania własne województwa oraz likwidacji zasad ograniczających możliwość swobodnego wykorzystania przez JST części oświatowej subwencji ogólnej.

 

z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie projektowanych  zmian ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw zawartych w projekcie z dnia 18 kwietnia 2018 r.

do projektu dokumentu pn. system zarządzania rozwojem Polski

w sprawie ograniczenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi środków zaplanowanych na realizację Planu Działania KSOW 2014-2020 na 2018 r.