z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie projektowanych  zmian ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw zawartych w projekcie z dnia 18 kwietnia 2018 r.

do projektu dokumentu pn. system zarządzania rozwojem Polski

w sprawie ograniczenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi środków zaplanowanych na realizację Planu Działania KSOW 2014-2020 na 2018 r.

w sprawie pokrycia przez Budżet Państwa kwot podatku VAT uznanego za niekwalifikowalny w projektach, w których nastąpiło przekazanie wybudowanej infrastruktury/środków trwałych spółkom komunalnym

w sprawie algorytmu wyliczania części wyrównawczej subwencji ogólnej