z dnia 30 lipca 2020 roku, w sprawie braku informacji o stanie i terminach realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2019 rok

z dnia 03.08, 2020 roku w sprawie przyjęcie stanowiska w sprawie zapowiedzi administracyjnego podziału województwa mazowieckiego.

z dnia 15 lipca 2020 r. Apel o wsparcie dla poszkodowanych samorządów województw w skutek anomalii pogodowych.

z dnia 1 czerwca 2020 r., dotyczące wsparcia regionalnych portów lotniczych