Olgier Geblewicz

Olgierd Geblewicz

- Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Prezes Zarządu ZWRP

morebiografiaOlgier GeblewiczUrząd Marszałka sprawuje od 2010 r. W latach 2002-2006 był radnym Rady Miejskiej Goleniowa, w latach 2008-2010 – przewodniczącym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ekonomiczne w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Odbył także studia podyplomowe z zakresu zarządzanie przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2009 r. jest członkiem Zarządu Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC) z ramienia Polski (przewodniczący w latach 2010-2011), od 2011 r. należy do Komitetu Regionów (od 2015 r. wiceprzewodniczący Komisji CIVEX). Od 2013 r. sprawuje funkcję przewodniczącego zarządu szczecińskiej Platformy Obywatelskiej. Od 2016 r. prezes Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Slawomir Sosnowski foto

Sławomir Sosnowski
- Marszałek Województwa Lubelskiego, Wiceprezes Zarządu

morebiografiaSlawomir SosnowskiUrodzony w 1957 r. w Radzyniu Podlaskim. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), a także podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej oraz menedżera oświaty w Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. W latach 1999-2003 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, a w okresie 2003-2006 był wicekuratorem oświaty w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od dwóch kadencji sprawuje mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. W 2005 r. został członkiem Zarządu Województwa. Od 2008  do 24.06.2014 roku sprawował funkcję Wicemarszałka Województwa. Od 2014 roku Marszałek Województwa.

Adam Struzik

Adam Krzysztof Struzik

- Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiceprezes Zarządu

morebiografiaAdam StruzikUrodzony 1957 roku w Kutnie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia oraz podyplomowe studia menedżerskie z zakresu administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-1997 Dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
Od 1984 roku należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Członek Europejskiej Partii Ludowej (EPP).Senator RP w latach 1991-2001. W latach 1993-1997 Marszałek Senatu RP. W 2007 roku wybrany na posła VI kadencji Sejmu RP – zrezygnował z mandatu, pozostając na stanowisku Marszałka Województwa Mazowieckiego. W latach 1984-1988 radny gminy Nowy Duninów, a od 1988 roku radny miasta i gminy Gąbin. W latach 1994-1998 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego. Od 1998 roku radny województwa mazowieckiego. Od 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego,  Wiceprezes ZWRP. Jako przedstawiciel tego gremium uczestniczy w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w nowej kadencji 2015–2018. Od roku 2004 członek Komitetu Regionów w grupie politycznej EPP.

Wozniak Marek

 Marek Woźniak

- Wiceprezes Zarządu Związku Województw RP, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

morebiografiaWozniak MarekUrodzony w 1960 roku w Kaliszu. Absolwent archeologii na Wydziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1990-1994 Sekretarz Gminy Suchy Las, a od grudnia 1994 roku pełnomicnik Wojewody Poznańskiego ds. systemu zamówień publicznych. Od  1998 roku kierował Urzędem Rejonowym w Poznaniu, jako pełnomocnik ds. utworzenia powiatu poznańskiego. Jednocześnie w latach 1994 – 1998 był Radnym Gminy Suchy Las. W 1998 roku został wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego. Od 2002 do 2005 roku był Wicestarostą Powiatu Poznańskiego. W 2005 roku objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W 2014 roku raz czwarty wybrany Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Od lipca 2006 roku do marca 2007 roku, oraz od października 2014 roku do chwili obecnej Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP. Od 2011 roku pełni funkcję Wiceprezesa ZWRP. Od 2006 roku Członek Komitetu Regionów. W 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego delegacji polskiej do Komitetu Regionów, wybrany na Wiceprzewodniczącego i Członka Prezydium KR. W nowej kadencji KR 2010-2015 ponownie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego KR, Członka Prezydium oraz szefa delegacji polskiej.

Wojciech Saluga

Wojciech Saługa
- Marszałek Województwa Śląskiego, Członek Zarządu
morebiografiaWojciech Saluga Urodzony w 1969 roku. W 1994 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1994-2002 pracował w ING Banku Śląskim. W latach 1998-2002 radny Rady Miejskiej w Jaworznie, w latach 2002-2004 wiceprezydent Jaworzna odpowiedzialny za planowanie i inwestycje, urbanistykę, architekturę, geodezję, gospodarkę nieruchomościami oraz obsługę inwestorów. W latach 2004-2005 Senator RP, a od 2005 roku Poseł na Sejm RP trzech kolejnych kadencji. W trakcie pracy w parlamencie członek komisji: Gospodarki (w tym Podkomisji ds. Energetyki), ds. Unii Europejskiej, Finansów Publicznych. Od 2011 roku członek Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego Platformy Obywatelskiej.

Urszula Nowogorska Urszula Nowogórska

- Przewodnicząca Sejmiku Województwa  Małopolskiego, Członek Zarządu

morebiografia(foto)Urszula NowogorskaUrodzona  w  1978 w Limanowej – z wykształcenia pielęgniarka, ukończyła następnie studia z zakresu politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zawodowo związana z urzędem gminy Limanowa, zatrudniona w wydziale inwestycji i zamówień publicznych. Zaangażowała się w działalność polityczną w ramach Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2006 uzyskała mandat radnej sejmiku małopolskiego III kadencji. W 2010 przez kilka ostatnich miesięcy tej kadencji pełniła funkcję przewodniczącej Sejmiku. W tym samym roku nie uzyskała reelekcji w wyborach samorządowych. Radną wojewódzką z listy PSL została ponownie po czteroletniej przerwie w 2014.