Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Zofia Szalczyk Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego, Członek Komisji
  • Jerzy Cypryś  Przewodniczący SSejmiku Podkarpackiego, Członek Komisji
  • Dorota Ryl -  Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego
  • Jarosław Rzepa – Wicemarszałek  Województwa Zachodniopomorskiego