Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Maria Materla - Radna Województwa Śląskiego
  • Andrzej Pruś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Jan Bobek - Radny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • Ryszard Świlski - Radny Województwa Pomorskiego
  • Adam Sekściński - Radny Województwa Podlaskiego