Zespół roboczy ds. wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

(Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 21 lutego 2017 r., stanowisko przyjęte obiegowo - woj. małopolskie)

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

Województwo

1

Paweł Czyszczoń

Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich

dolnośląskie

2

Elżbieta Siemiątkowska

Dyrektor Rozwoju Obszarów Wiejskich

kujawsko-pomorskie

3

Ewa Szałachwiej

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL;

lubelskie

4

Arkadiusz Dąbrowski

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

lubuskie

5

Małgorzata Sibińska

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

łódzkie

6

Krzysztof Nowak

Członek Wojewódzka Grupa Robocza ds. KSOW 2014-2020

łódzkie

7

Pan Roman Wcisło

Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

małopolskie

8

Anna Glixelli

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

małopolskie

9

Radosław Rybicki

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

mazowieckie

10

Tomasz Karaczyn

Dyrektor Departamentu PROW UMWO

opolskie

11

Magdalena Sobina

Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki
i Współpracy Gospodarczej

podkarpackie

12

Elżbieta Filipowicz

Dyrektor Departamentu  Rozwoju Obszarów Wiejskich

podlaskie

13

Justyna Durzyńska

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (przedstawiciel)

pomorskie

14

Aneta Gejger

Zastępca Departamentu ds. finansowych (zastępca przedstawiciela)

pomorskie

15

Jerzy Motłoch

Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

śląskie

16

Krzysztof Domagała

Dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego

świętokrzyskie

17

Jarosław Sarnowski

Dyr. Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

warmińsko-mazurskie

18

Krzysztof Grabowski

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

wielkopolskie

19

Artur Przybylski

Dyrektor Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UM WZ

zachodniopomorskie

Czytany 159 razy