Zespół roboczy w sprawie bezpieczeństwa publicznego przy Konwencie Marszałków

(Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 21.01.2011 r., Warszawa).

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

Województwo

Agnieszka Sokołowska

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa,  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych

dolnośląskie

Eugeniusz Lala

Kierownik Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Departament Organizacyjny

kujawsko-pomorskie

Justyna Tomczyk

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa UMWL

lubelskie

Grzegorz Kurowski

Dyrektor Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

lubuskie

Dawid Mauzrkiewicz

Dyr. Kancelarii Marszałka, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

łódzkie

Tadeusz Stanek

 

Dyr. Kancelarii Sejmiku, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

łódzkie

Pani Anna Glixelli

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

małopolskie

Joanna Stefaniak

Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego

mazowieckie

 

 

opolskie

Paweł Wiśniewski

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

 

podkarpackie

Stanisław Rykaczewski

Zastępca Dyrektora w Departamencie Infrastruktury i Transportu

podlaskie

 

 

pomorskie

Zbigniew Giemza

Pełnomocnik ds. związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

śląskie

Grzegorz Niechciał

Kierownik Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

świętokrzyskie

 

 

warmińsko-mazurskie

Ireneusz Grześkowiak

główny specjalista w BOIN UMWW

wielkopolskie

Mariusz Sikora

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych UM WZ

zachodniopomorskie

Tomasz Czapiewski

Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych UM WZ

zachodniopomorskie

Czytany 164 razy