XXXV Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP

„Przyszłość samorządu terytorialnego”, to temat wiodący XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP, które odbyło się 29 listopada 2017 r. w Warszawie. Podsumowując dyskusję i odnosząc się do aktualnej sytuacji w Polsce, delegaci ZO ZWRP przyjęli Stanowisko w sprawie  zmian Kodeksu wyborczego i samorządowych ustaw ustrojowych.

więcej informacji

Czytany 3436 razy
Więcej w tej kategorii: « 15-lecie ZWRP