Polityka spójności po roku 2020 to główny temat obrad XXXIII Zgromadzenia Ogólnego…
Jachranka, 3 marca 2016 r. 3 marca 2016 r., Jachranka. Podczas XXXII …