W dniu 21 marca 2014 roku w Karpaczu odbyły się obrady plenarne…