XXV Zgromadzenie Ogólne ZWRP

W dniu 8 marca 2013 roku w Warszawie odbyły się obrady plenarne XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP p. Olgierd Dziekoński, Minister Skarbu Państwa p. Mikołaj Budzanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa p. Paweł Tamborski, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego p. Dariusz Daniluk, Ambasador Republiki Kazachstanu J.E. Yerik Utembajev oraz  Senator Parlamentu Republiki Kazachstanu dr Serik N. Nugerbekov.