XXII Zgromadzenie Ogólne ZWRP

 

W dniu 16 czerwca 2011 roku w Warszawie odbyło się XXII Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Obrady otworzył Prezes Zarządu ZWRP, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p . Jacek Protas, któremu Zgromadzenie Ogólne powierzyło przewodnictwo obrad. Gośćmi spotkania byli m.in. p. Janusz Żbik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i p. Bernard Błaszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz inni przedstawiciele resortów infrastruktury oraz środowiska.

Czytany 11754 razy