Konwent Marszałków Województw RP w Wieliczce

Z dnia 15 stycznia 2009 r.