Białystok, w dniach 18-19.12.2008 r.
17-19 grudnia 2008 r. w Niedzicy – Szczawnicy
Konwent Marszałków Województw RP w Krakowie - 23-24.10.2008 Rada Programowa ZWRP -…
Pod patronatem ZWRP 3-5 październik 2008 r.
Strona 1 z 2