Konferencja o współpracy samorządowej francusko-niemiecko-polskiej 14-15 września 2006 r., Kraków
w sprawie algorytmu podziału środków funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój regionów w…
Warszawa, 06 kwietnia 2006 r.