Polityka spójności po roku 2020 to główny temat obrad XXXIII Zgromadzenia Ogólnego…
Jachranka, 3 marca 2016 r. 3 marca 2016 r., Jachranka. Podczas XXXII …
Tematem wiodącym XXXI Zgromadzenia Ogólnego ZWRP była „Polska obywatelska w 25 lat…
Zakończyło się IV Forum Regionów Polski i Chorwacji. Samorządowcy, eksperci z obu…
XXIX Zgromadzenie Ogólne ZWRP było Zgromadzeniem sprawozdawczo wyborczym.
W dniu 21 marca 2014 roku w Karpaczu odbyły się obrady plenarne…
W dniach 14-16 lipca 2013 roku po raz kolejny w Polsce gościli…
W dniu 8 marca 2013 roku w Warszawie odbyły się obrady plenarne…
Strona 2 z 8