Galeria zdjęć z Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP Bruksela, 21 i 22…
  grudzień 2007 r. Studyvisit to Sweden and Denmark relating to activity…
Konferencja o współpracy samorządowej francusko-niemiecko-polskiej 14-15 września 2006 r., Kraków
w sprawie algorytmu podziału środków funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój regionów w…
Strona 7 z 8