19 - 20 kwietnia 2018 r., Warszawa. Stan przygotowań do wyborów samorządowych…
10–13 kwietnia 2018 r. Poreč, Chorwacja. Wspólna strategia do 2030 roku. Tegoroczne…
„Przyszłość samorządu terytorialnego”, to temat wiodący XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP,…
Uroczystość  piętnastolecia istnienia Związku Województw RP zorganizowana 28 listopada 2017 r. w…
Około 30 osób ze wszystkich województw bierze udział w dwudniowym posiedzeniu Komisji…
Polityka spójności po roku 2020 to główny temat obrad XXXIII Zgromadzenia Ogólnego…
Jachranka, 3 marca 2016 r. 3 marca 2016 r., Jachranka. Podczas XXXII …
Tematem wiodącym XXXI Zgromadzenia Ogólnego ZWRP była „Polska obywatelska w 25 lat…