Przedstawiciele Związku Województw RP w Zespołach Problemowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Lp. Nazwa Zespołów Problemowych KWRiST
1.

Zespół ds. Międzynarodowych

 • Przedstawiciel –  Rafał Kandziora, Radny Województwa Śląskiego, Członek Zarządu ZWRP
 • Zastępca - Sławomir Kopyść, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2.

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

 • Przedstawiciel -  Elżbieta Berezowska, Skarbnik Województwa Dolnośląskiego UM Województwa Dolnośląskiego
 • Zastępca - Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego UM Województwa Mazowieckiego
3.

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

 • Przedstawiciel - Artur Domański, Dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki UM Województwa Lubelskiego
 • Zastępca - Łukasz Porycki, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
4.

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

 • Przedstawiciel - Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego
 • Zastępca - Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia UM Województwa Świętokrzyskiego
5.

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

 • Przedstawiciel - Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Zastępca - Małgorzata Staś, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UM Województwa Śląskiego
6.

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

 • Przedstawiciel -  Karolina Kossowska-Raczek, Sekretarz Województwa Śląskiego UM Województwa Śląskiego
 • Zastępca -  Marek Smoczyk, Sekretarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
7.

Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa

 • Przedstawiciel - Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Zastępca - Artur Konarski, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
8.

Zespół ds. Statystyki Publicznej

 • Przedstawiciel - Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego UM Województwa  Mazowieckiego
 • Zastępca - Zbigniew Ziemba, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
9.

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

 • Przedstawiciel - Sławomir Cynkar, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UM Województwa  Podkarpackiego
 • Zastępca - Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii UM Województwa Mazowieckiego
10.

Zespół ds. Ustrojowych

 • Przedstawiciel - Marta Malec-Lech, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
 • Zastępca - Grzegorz Grzelak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego
11.

Zespół ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitarnych i Miejskich

 • Przedstawiciel - Marcin Jabłoński, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
 • Zastępca - Ireneusz Krześnicki, Sekretarz Województwa Łódzkiego UM Województwa Łódzkiego