Przedstawiciele Związku Województw RP w Zespołach Problemowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Lp. Nazwa Zespołów Problemowych KWRiST
1.

Zespół ds. Polityki Europejskiej

 • Przedstawiciel – Jacek Bendykowski, Radny Sejmiku Woj. Pomorskiego
 • Zastępca – Marek Woźniak, Marszałek Woj. Wielkopolskiego
2.

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

 • Przedstawiciel – Aleksandra Rutkowska, Doradca Marszałka Woj. Pomorskiego
 • Zastępca – Elżbieta Berezowska, Skarbnik Województwa Dolnośląskiego
3.

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

 • Przedstawiciel – Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • Zastępca – Leszek Zegzda, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
4.

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

 • Przedstawiciel – dr n. med. Dariusz Godlewski, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. A. Pienkowskiej w Poznaniu
 • Zastępca – Arkadiusz Bratkowski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
5.

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

 • Przedstawiciel – Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Zastępca – Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
6.

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

 • Przedstawiciel – Rafał Polak Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 • Zastępca – Adriana Solecka, Dyrektor Urzędu Województwa Śląskiego
7.

Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa

 • Przedstawiciel – Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego
 • Zastępca – Krzysztof Grabowski,  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
8.

Zespół ds. Statystyki Publicznej

 • Przedstawiciel – Piotr Brzeski Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
 • Zastępca – Iwona Borkowska, Kierownik Referatu Monitoringu Zintegowanego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
9. Zespół ds. Informatyzacji Społeczeństwa
 • Przedstawiciel – Maciej Bułkowski, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Zastępca – Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Województwa Mazowieckiego
10.

Zespół ds. Ustrojowych

 • Przedstawiciel – Grzegorz Grzelak, Radny Sejmiku Woj. Pomorskiego
 • Zastępca – Kazimierz Barczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
11.

Grupa robocza ds. klęsk żywiołowych

 • Przedstawiciel – Jan Musiał, Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
12.

Zespół ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich KWRiST

 • Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Antoni Pawski, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i  Regionalnego we Włocławku