Z posiedzenia KWRiST

Posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbyło się 1 lipca 2020 r. w trybie zdalnym.

Posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbyło się 1 lipca 2020 r. w trybie zdalnym.

Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szeferanker, wiceminister spraw wewnętrznych i Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, wiceprezes Zarządu ZMP.
Związek Województw RP reprezentowali: Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego; Jakub Mielczarek, dyrektor Biura ZWRP oraz doradca ZWRP mec. Rafał Cieślik.
Komisja rozpatrzyła m.in.
- projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów),
- projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego),
 - projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej).
W ramach spraw różnych strona samorządowa Komisji poprosiła stronę rządową o informację o zakresie wydatków, na które będą mogły być przeznaczane środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Związek Województw RP zwrócił uwagę, że samorządy województw nie zostały objęte podziałem środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych, a podobnie jak gminy i powiaty ponoszą wydatki inwestycyjne, przy jednoczesnym spadku dochodów wpływających do budżetu województwa. Strona rządowa zapewniła, że będą jeszcze przeprowadzane konsultacje w zakresie funduszu.

Ze zrealizowanym porządkiem obrad spotkania można zapoznać się tutaj

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej ma odbyć się 22 lipca br.

Czytany 36 razy Ostatnio zmieniany środa, 01 lipca 2020 15:13