Informacja z lutowego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) odbyło się 26 lutego 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szeferanker, wiceminister spraw wewnętrznych i Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, wiceprezes Zarządu ZMP.
Związek Województw RP reprezentowali: Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego oraz doradca ZWRP Rafał Cieślik.
Podczas posiedzenia Komisja wysłuchała informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat projektu System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), a także informacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na temat projektowanych zmian w programie Czyste Powietrze.
Z kolei Ministerstwo Finansów przedstawiło informację na temat upadłości Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. Przedstawiciele samorządów przybliżyli sytuację jednostek samorządu terytorialnego, które były klientami banku. Komisja dyskutowała ponadto na temat konieczności powołania przez ministra klimatu zespołu ds. gospodarki odpadami.
Strona samorządowa apelowała o uszczelnienie przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej. Dziś bowiem przepisy są nieprecyzyjne, co w ocenie JST prowadzi do nadużyć, na których tracą gminy.
W porządku obrad znalazł się projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Nowela budzi zastrzeżenia przedstawicieli samorządów, którzy nie zgadzają się na wprowadzenie do ustawy zapisu dopuszczającego ruch ciężki pojazdów o nacisku na oś powyżej 11,5 t na drogi lokalne. Nie udało się jednak uzgodnić treści projektu, ponieważ na posiedzeniu nie było ministra infrastruktury. Z tego względu minister Paweł Szefernaker zdecydował, aby zawiesić opiniowanie projektu do czasu spotkania ministra infrastruktury z samorządowcami.
Z porządkiem obrad zrealizowanym podczas posiedzenia można zapoznać się tutaj.

(scg)

Czytany 146 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 01 marca 2020 08:36
Więcej w tej kategorii: Z posiedzenia KWRiST »