Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego stanowi forum współpracy przy tworzeniu wspólnych stanowisk rządu i samorządu terytorialnego. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych.

Zasady funkcjonowania KWRiST określa ustawa z 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Przedstawiciele Związku Województw RP stale dbają o to, aby projekty ustaw rządowych przyczyniały się do poprawy jakości życia Polaków w jakże różnorodnych regionach naszej ojczyzny. Z uwagi na to, że są blisko obywateli i dobrze znają codzienne bolączki swoich rodaków, ich opinie na temat projektowanych przez rząd zmian mają ogromne znaczenie dla realizowania polityki rozwoju regionalnego.

Przedstawicielami Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego są:

  • Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego
  • Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

Stronę Rządową reprezentują:

Mariusz Błaszczak

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczący KWRiST

Sebastian Chwałek

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szymon Ruman

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Hanna Majszczyk

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Tomasz Żuchowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastrukturyi Budownictwa

Adam Hamryszczak

Sekretarz/Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Patryk Jaki

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Teresa Wargocka

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Stanisław Szwed

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Piotr Warczyński

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Ryszard Zarudzki

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Mariusz Gajda

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

 

Sekretarzem Strony Rządowej jest Szymon Wróbel, Dyrektor Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego MAiC.

Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Są to reprezentanci: Związku Województw RP, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP.

 

Stronę Samorządową reprezentują:

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublina, Unia Metropolii Polskich, Współprzewodniczący KWRiST 

Wojciech Długoborski

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Chojna, Prezes Unii Miasteczek Polskich

Zbigniew Deptuła

Starosta Makowski, Związek Powiatów Polskich

Krzysztof Iwaniuk

Wójt Terespola, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Adam Struzik

 Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiceprezes Zarządu Związku Województw RP

Stanisław Bodys

 Burmistrz Rejowca Fabrycznego, Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich

Zygmunt Frankiewicz

 Prezydent Miasta Gliwice, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich

Marek Olszewski

Wójt Gminy Lubicz, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Edmund Kaczmarek

Starosta Jędrzejowski, Związek Powiatów Polskich

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego, Związek Województw RP

Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice, Unia Metropolii Polskich

Jacek Karnowski

 Prezydent Miasta Sopot, Członek Zarządu Związku Miast Polskich

 

Sekretarzem Strony Samorządowej jest Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich.