Opolskie. Rozwój turystyki w partnerskich regionach

Odbyła się wideokonferencja organizacji i instytucji odpowiedzialnych za turystykę w regionach partnerskich Porozumienia Czterostronnego: Opolszczyzny, Burgundii-Franche-Comte (Francja), Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) oraz Kraju Środkowoczeskiego (Czechy).

20201002 140935 300x225d

Tematem spotkania, które odbyło się 2 października były strategie rozwoju turystyki oraz działania na rzecz minimalizowania negatywnych skutków pandemii Covid-19.
Wymiana dobrych praktyk w tym obszarze na podstawie zaobserwowanych skutków na sektor turystyki pozwolą na lepsze reagowanie i podejmowanie trafniejszych decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wsparcia przedsiębiorstw. Kolejne spotkania w tej formie koncentrować się będą na wymianie doświadczeń, aby umożliwić dalsze funkcjonowanie oraz rozwój turystyki, jak najlepszą realizację obecnie wdrażanych projektów – m.in. budowy ścieżek i infrastruktury rowerowej – a także cyberbezpieczeństwa w instytucjach publicznych.
W spotkaniu stanowisko województwa opolskiego reprezentowane było przez Departament Kultury, Sportu i Turystyki oraz Opolską Regionalną Organizację Turystyczną a organizatorem wideokonferencji był Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO, realizujący współpracę międzyregionalną Porozumienia Czterostronnego.

Źródło i foto: Samorząd województwa opolskiego

Czytany 94 razy