z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie zasady adekwatności dochodów do zadań samorządu województwa oraz rekompensaty utraconych dochodów

z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie ograniczenia zakresu informacji objętych wieloletnią prognozą finansową, a także ujednolicenia uprawinień w zakresie dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostek samorządu terytorialnego

z dnia 6 lutego 2018 roku, w sprawie: ustanowienia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+

z dnia 15 listopada 2017 r.

z dnia 11 października 2017 roku
w sprawie: rozpoczęcia działań mających na celu dostosowanie zapisów Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

z dnia 27 czerwca 2017 roku

z dnia 13 stycznia 2017 r.

z dnia 8 września 2016 r.

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

z dnia 17-18 marca 2016 r., Warszawa