w sprawie rozliczania realizowanych świadczeń zdrowotnych oraz finansowania absencji chorobowej w okresie pandemii korona wirusa

z dnia 4 września 2020 r.

z dnia 15 czerwca 2020 r.

z dnia 09.06.2020 r.

z dnia 18 maja 2020 r.

z dnia 18 listopada 2019 r., w sprawie: podziału zakresu interwencji w ramach Celu Polityki 1 w Polsce na poziom krajowy i regionalny

z dnia 28 sierpnia 2019 roku, w sprawie kontynuowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+

z dnia 30 października 2019 r., Warszawa

z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie ograniczenia zakresu informacji objętych wieloletnią prognoza finansową, z dnia 21 czerwca 2019 r.